CODESYS Security met X.509 certificaten

CODESYS Security voor beveiliging van programmeerbare IIoT platforms

Met de release van CODESYS 3.5 SP10 heeft 3S-Smart Software Solutions een extra geïntegreerde beveiliging toegevoegd die gebaseerd is op X.509 certificaten.

Er wordt veel gesproken over IIoT toepassingen en Industrie 4.0 waarbij beveiliging één van de belangrijkste onderwerpen is, omdat hierbij besturingen aan het internet worden gekoppeld. Er dient een veilige verbinding opgezet te worden voor data uitwisseling, service toegang en/of wijzigen van de applicatie.

Verdere beveiligingen zijn toegevoegd die het mogelijk maken om de communicatie met CODESYS besturingen te encrypten middels X.509 certificaten. Hiermee worden besturingen beveiligd tegen ongewenste toegang. Deze beveiliging is toegepast op meerdere vlakken waaronder de communicatie tussen de CODESYS programmeeromgeving en de CODESYS besturing. Beveiligd zijn onder andere het downloaden van gecompileerde applicaties naar het programmeerbare apparaat, maar tevens de communicatie in online mode, bijvoorbeeld voor het debuggen van de applicatie of bij het bedienen van de grafische user interface. Indien de user interface wordt weergegeven middels een HTML5 browser via de optionele CODESYS WebVisu, dan kan tevens deze web server communicatie met sleutels beveiligd worden. Certificaat sleutels worden direct binnen CODESYS beheerd, in de IDE en in de Runtime. Dit maakt het mogelijk de boot applicatie (gecompileerd programma) te “signen” middels een “key” op de besturing. Bedrijven kunnen daarmee de applicatie beveiligen en manipulatie en/of kopiëren voorkomen.

Wanneer de leverancier van de CODESYS besturing deze nieuwe functionaliteit heeft geïmplementeerd, kan hier direct gebruik gemaakt van worden door de programmeur en gebruiker van de besturing. Binnen de bekende CODESYS programmeeromgeving zijn alle functionaliteiten geïntegreerd om dit eenvoudig te configureren en hierbij te profiteren van de extra mogelijkheid tot beveiliging van data en kennis.

Op de Embedded World Exhibitie (14-16 maart 2017) zal hier door 3S-Smart Software Solutions extra aandacht aan worden gegeven. https://www.codesys.com/details/article/codesys-on-the-embedded-world-2017.html 

CODESYS Secure connection